ସ୍ମୃତିର ସାୟାହ୍ନ

ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଗତ ଗୋଧୂଳିର ରଙ୍ଗେ

କ୍ଲାନ୍ତ ମନ ମୋର ଅଶାନ୍ତ ଅରଣ୍ୟେ

ଦୃଶ୍ୟପଟେ ନାଚେ  ବନାନୀର ଛାୟା

ଚେତନା ରାଜ୍ୟର ଭାବନା ମନନ

ଦେଖେ ତାକୁ  ମୁହିଁ ମୋ ମନ ଗବାକ୍ଷେ

ଅତୀତର ସେହି ଚେତନା ରାଜି

ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରେ ମନେ ମନେ ଆଜି

ଗ୍ରାସ କରେ ମନକୁ ମୋ  ଅମାବାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର

କିଛି କ୍ଷଣ ବିରତିର ସ୍ମୃତି ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ

ସହରର ଉପକଣ୍ଠେ କୋଳାହଳ ଜନାଗମ

ନିସ୍ତେଜ ଆଖିରେ ମୋ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ

ସ୍ମ୍ରୁତି ଉପବନେ ଖେଳେ ବିପଦ ଶଙ୍କା

ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ମୃତିର ବିଷୟ ଶୂନ୍ୟ ଭାବନା

ସର୍ବ ସମ୍ମତ ମନଗଢା ପୂର୍ବାହ୍ନର ଛାୟା

ପୂର୍ବପଦ ପରପଦ ମୋହ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ

ମନୋରଥ ଆଜି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ରୀୟ

ସାୟାହ୍ନରେ ମୋର ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ମନ

ଚେତନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ମୃତି ଉପବନ

ନୀଳକଣ୍ଠ ପରି ମନଟା ଯୌବନ

ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଆସିଅଛି

ମୋ ମନେ

ମନୋରମ ସ୍ମୃତିର ସାୟାହ୍ନ

ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା

ବିକ୍ରମପୁର,ଦୂରାଭାଷ: ୯୭୭୮୮୧୮୧୮୪