ହସି ଦେଲେ ଦୋଷ

ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମିହିର ପଣ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ।