ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ମନା

ରାଜଧାନୀକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କି ବିପଦ? ସବୁଆଡୁ ସହରକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସର ଏ ଛାଉଣୀ ଦେଖିଲେ, ଯେ କେହି ଏମିତି କିଛି ଅନୁମାନ କରିବ।