ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ପାଠ

ବୟସ ମାତ୍ର ୨ ବର୍ଷ ୯ମାସ । କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଇମସ୍ ଓ ଶ୍ଳୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଣିକିଆ, ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ , ଏ ଫର ଟୁ ଜେଡ୍ ଫର, ଆଦି ଅନେକ ଜିକେ ଫଟାଫଟ କହିଦେଉଛି । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ।