ବାଲିଯାତ୍ରା କଥା କହିଲେ ମୋଦି

ବାଲିଲେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ତୋନେସିଆରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ତୋନେସିଆ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିଲେ।