ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈଜୟନ୍ତ ଓ ହେମା ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଲେ- ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନିଜ ପାରଙ୍ଗମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି