ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ନେପାଳ ନରେଶ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବୀର ବିକ୍ରମ ଶାହ ଦେବ; ଏକ ଘଣ୍ଟା ମନ୍ଦିରରେ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପୂଜାପାଠ ସୂଚନା