‘ମୋ ପୁଅକୁ ବିଜେଡି, ବିଜେପିରୁ ଅଫର ଆସିଛି’

ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି,ବିଜେପି ଓ ଆପରୁ ଅଫର ଅଛି। ମୁଁ ୨୦୨୪ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁ: ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ

sura

sura

Debendra Prusty
  • Published: Monday, 12 September 2022
  • Updated: 12 September 2022, 02:25 PM IST

Sports

Latest News

ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି,ବିଜେପି ଓ ଆପରୁ ଅଫର ଅଛି। ମୁଁ ୨୦୨୪ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁ: ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ

https://youtu.be/pnuqR43Ikzc

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

‘ମୋ ପୁଅକୁ ବିଜେଡି, ବିଜେପିରୁ ଅଫର ଆସିଛି’

ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି,ବିଜେପି ଓ ଆପରୁ ଅଫର ଅଛି। ମୁଁ ୨୦୨୪ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁ: ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ

sura

sura

Debendra Prusty
  • Published: Monday, 12 September 2022
  • Updated: 12 September 2022, 02:25 PM IST

Sports

Latest News

ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି,ବିଜେପି ଓ ଆପରୁ ଅଫର ଅଛି। ମୁଁ ୨୦୨୪ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁ: ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ

https://youtu.be/pnuqR43Ikzc

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

‘ମୋ ପୁଅକୁ ବିଜେଡି, ବିଜେପିରୁ ଅଫର ଆସିଛି’

ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି,ବିଜେପି ଓ ଆପରୁ ଅଫର ଅଛି। ମୁଁ ୨୦୨୪ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁ: ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ

sura

sura

Debendra Prusty
  • Published: Monday, 12 September 2022
  • Updated: 12 September 2022, 02:25 PM IST

Sports

Latest News

ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି,ବିଜେପି ଓ ଆପରୁ ଅଫର ଅଛି। ମୁଁ ୨୦୨୪ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁ: ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ

https://youtu.be/pnuqR43Ikzc

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

‘ମୋ ପୁଅକୁ ବିଜେଡି, ବିଜେପିରୁ ଅଫର ଆସିଛି’

ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି,ବିଜେପି ଓ ଆପରୁ ଅଫର ଅଛି। ମୁଁ ୨୦୨୪ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁ: ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ

sura

sura

Debendra Prusty
  • Published: Monday, 12 September 2022
  • Updated: 12 September 2022, 02:25 PM IST

Sports

Latest News

ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି,ବିଜେପି ଓ ଆପରୁ ଅଫର ଅଛି। ମୁଁ ୨୦୨୪ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁ: ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ

https://youtu.be/pnuqR43Ikzc

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos