ବିଜେଡି କରୁଛି ବିଜେପି କାମ

ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୂରା ଦମରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧିଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରୁଛି ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଯେଉଁ କାମ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କରିବା କଥା ସେହି ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛି ବିଜେଡି। ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି।