ବରକୁ ଚୁନା ଲଗାଇ କନିଆଁ ଚମ୍ପଟ

ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ବର । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମେନପୁରୀରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ।