ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ଧୂମକେତୁ

ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରାତି ହେବ ଦିନ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଫେବୃଆରୀରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟ ଦେଇ ବିରଳ ଧୂମକେତୁଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେଉଛି ।

Manoj Swain
  • Published: Tuesday, 10 January 2023
  • Updated: 10 January 2023, 07:16 PM IST

ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରାତି ହେବ ଦିନ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଫେବୃଆରୀରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟ ଦେଇ ବିରଳ ଧୂମକେତୁଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେଉଛି ।

https://youtu.be/RUksqBDkUpQ

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ଧୂମକେତୁ

ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରାତି ହେବ ଦିନ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଫେବୃଆରୀରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟ ଦେଇ ବିରଳ ଧୂମକେତୁଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେଉଛି ।

Manoj Swain
  • Published: Tuesday, 10 January 2023
  • Updated: 10 January 2023, 07:16 PM IST

ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରାତି ହେବ ଦିନ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଫେବୃଆରୀରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟ ଦେଇ ବିରଳ ଧୂମକେତୁଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେଉଛି ।

https://youtu.be/RUksqBDkUpQ

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ଧୂମକେତୁ

ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରାତି ହେବ ଦିନ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଫେବୃଆରୀରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟ ଦେଇ ବିରଳ ଧୂମକେତୁଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେଉଛି ।

Manoj Swain
  • Published: Tuesday, 10 January 2023
  • Updated: 10 January 2023, 07:16 PM IST

ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରାତି ହେବ ଦିନ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଫେବୃଆରୀରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟ ଦେଇ ବିରଳ ଧୂମକେତୁଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେଉଛି ।

https://youtu.be/RUksqBDkUpQ

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ଧୂମକେତୁ

ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରାତି ହେବ ଦିନ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଫେବୃଆରୀରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟ ଦେଇ ବିରଳ ଧୂମକେତୁଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେଉଛି ।

Manoj Swain
  • Published: Tuesday, 10 January 2023
  • Updated: 10 January 2023, 07:16 PM IST

ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରାତି ହେବ ଦିନ। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯିବ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଫେବୃଆରୀରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟ ଦେଇ ବିରଳ ଧୂମକେତୁଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ହେଉଛି ।

https://youtu.be/RUksqBDkUpQ

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos