ଏମାନେ ପାରିବେନି କି ଆଉ? ଆସିବେ ନବୀନ?

ପ୍ରମିଳା କହିଲେ ଆମେ ନ ପାରିଲେ ଆସିବେ ସୁପ୍ରିମୋ। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ବିଜେଡି ହାରିବାର ଗନ୍ଧ ବାରିଲାଣି। ବିଜେପି କହିଲା ବିଜେଡି ପାଖରେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଉଛି ମହାବଳ।

naveen

naveen

Debendra Prusty
  • Published: Saturday, 22 October 2022
  • Updated: 22 October 2022, 04:16 PM IST

Sports

Latest News

ପ୍ରମିଳା କହିଲେ ଆମେ ନ ପାରିଲେ ଆସିବେ ସୁପ୍ରିମୋ। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ବିଜେଡି ହାରିବାର ଗନ୍ଧ ବାରିଲାଣି। ବିଜେପି କହିଲା ବିଜେଡି ପାଖରେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଉଛି ମହାବଳ।

https://youtu.be/s7NWYQz6vU4

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ଏମାନେ ପାରିବେନି କି ଆଉ? ଆସିବେ ନବୀନ?

ପ୍ରମିଳା କହିଲେ ଆମେ ନ ପାରିଲେ ଆସିବେ ସୁପ୍ରିମୋ। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ବିଜେଡି ହାରିବାର ଗନ୍ଧ ବାରିଲାଣି। ବିଜେପି କହିଲା ବିଜେଡି ପାଖରେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଉଛି ମହାବଳ।

naveen

naveen

Debendra Prusty
  • Published: Saturday, 22 October 2022
  • Updated: 22 October 2022, 04:16 PM IST

Sports

Latest News

ପ୍ରମିଳା କହିଲେ ଆମେ ନ ପାରିଲେ ଆସିବେ ସୁପ୍ରିମୋ। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ବିଜେଡି ହାରିବାର ଗନ୍ଧ ବାରିଲାଣି। ବିଜେପି କହିଲା ବିଜେଡି ପାଖରେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଉଛି ମହାବଳ।

https://youtu.be/s7NWYQz6vU4

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ଏମାନେ ପାରିବେନି କି ଆଉ? ଆସିବେ ନବୀନ?

ପ୍ରମିଳା କହିଲେ ଆମେ ନ ପାରିଲେ ଆସିବେ ସୁପ୍ରିମୋ। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ବିଜେଡି ହାରିବାର ଗନ୍ଧ ବାରିଲାଣି। ବିଜେପି କହିଲା ବିଜେଡି ପାଖରେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଉଛି ମହାବଳ।

naveen

naveen

Debendra Prusty
  • Published: Saturday, 22 October 2022
  • Updated: 22 October 2022, 04:16 PM IST

Sports

Latest News

ପ୍ରମିଳା କହିଲେ ଆମେ ନ ପାରିଲେ ଆସିବେ ସୁପ୍ରିମୋ। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ବିଜେଡି ହାରିବାର ଗନ୍ଧ ବାରିଲାଣି। ବିଜେପି କହିଲା ବିଜେଡି ପାଖରେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଉଛି ମହାବଳ।

https://youtu.be/s7NWYQz6vU4

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ଏମାନେ ପାରିବେନି କି ଆଉ? ଆସିବେ ନବୀନ?

ପ୍ରମିଳା କହିଲେ ଆମେ ନ ପାରିଲେ ଆସିବେ ସୁପ୍ରିମୋ। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ବିଜେଡି ହାରିବାର ଗନ୍ଧ ବାରିଲାଣି। ବିଜେପି କହିଲା ବିଜେଡି ପାଖରେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଉଛି ମହାବଳ।

naveen

naveen

Debendra Prusty
  • Published: Saturday, 22 October 2022
  • Updated: 22 October 2022, 04:16 PM IST

Sports

Latest News

ପ୍ରମିଳା କହିଲେ ଆମେ ନ ପାରିଲେ ଆସିବେ ସୁପ୍ରିମୋ। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ବିଜେଡି ହାରିବାର ଗନ୍ଧ ବାରିଲାଣି। ବିଜେପି କହିଲା ବିଜେଡି ପାଖରେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଉଛି ମହାବଳ।

https://youtu.be/s7NWYQz6vU4

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos