କିଏ ଶେର୍ ଆଉ କିଏ ବିଲି

ପୁଟିନଙ୍କ ଆଗରେ ୨ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଣେ ମୋଦି ଆଉ ଜଣେ ସରିଫ୍। ପୁଟିନଙ୍କୁ ମୋଦି ପଢାଇଲେ ଶାନ୍ତି ଓ କୁଟନୀତିର ପାଠ। ପୁଟିନଙ୍କ ଆଗରେ ସରିଫ୍ ହେଲେ ଅପଦସ୍ତ। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୨ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଣେ ଶେର ତ ଆଉ ଜଣେ ବିଲି।