‘ମୋ ଛାତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବ’

”ମୋ ଛାତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଆଜି ସାଥର୍କ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ରୋପଦୀ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଥମ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା”।