ସଫଳ ହେବ ତ ଅପରେସନ୍

ପୂର୍ବରୁ ସରିଥିଲା ଆଜି ହେଲା ଅହିରାଜର ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ। ଚିକିତ୍ସାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଦକ୍ଷ ଡାକ୍ତର । ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ପରେ 3 ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ସାପଟି ରହିବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବଜରଭେସନରେ ।