କଏଦୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର

ଜେଲ୍‌ କାନ୍ଥକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି କଏଦୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଏମାନଙ୍କ ହାତ ଯାଦୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚକିତ