ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବଦଳିଗଲା କାହାଣୀ !

ହୁଏତ, ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବଦଳିଗଲା ପୁରା କାହାଣୀର ମୋଡ଼। ତପସ୍ବିନୀ ସିନା ଅଗଣାରୁ ବାରଣ୍ଡା ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ହେଲେ ଦାଣ୍ଡରୁ ଦୁଆର ଯାଏଁ ଯିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଥିରେ କାହାଣୀ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଚେହେରା ଗୁଡ଼ିକର ଚରିତ୍ର ବଦଳିଗଲା।