ଯମୁନାରେ ଭାସୁଛି ବିଷ

ବିଷ ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ। ପବନରେ ବିଷ, ପାଣିରେ ବି ବିଷ। ଏମିତି ବି ଖାଦ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ରାଜଧାନୀରେ ରହି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ଲୋକେ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରେ ଏବେ ଯମୁନାରେ ଭାସୁଛି ବିଷ।