ମହିମା ଗାଦିରେ ଚାଲିଲା ବୁଲଡୋଜର

ଯୋରନ୍ଦାସ୍ଥିତ ବିଶ୍ଵପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ଗାଦିରେ ଚାଲିଲା ଜେସିବି। ମହିମାପୀଠ ପରିସରରେ ଥିବା ବତୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଧୂନି ମନ୍ଦିରକୁ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟିରେ ମିଶାଯାଇଛି।