ସବୁରି ପ୍ରିୟ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍

ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦେହାବସାନର ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଶହ ଅଶୀ ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରୀସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଅସଲ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍। ସେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓରୁ।