ସହରର ଅଳିଆ ଗାଁରେ କାହିଁକି ପଡୁଛି?

ସହରର ଅଳିଆ ଗାଁରେ କାହିଁକି ପଡୁଛି? ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡମ୍ପିଂୟାଡକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ ଶୁଣନ୍ତୁ।