ଏଇଥି ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନୀତିଶ

ମତ ମିଶିଲା। ମନ ବି ମିଶିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ବି ଗଢିଲେ। ହେଲେ କଣ ଏମିତି ହେଲା। ଯାହା ପାଇଁ ଅବଧି ନସରୁଣୁ ବିଜେପିକୁ ବାଏ ବାଏ କଲେ ନୀତିଶ।