ମଣିଷ ଜନମ ମାଗିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ!

ସିଏ ବି ମଣିଷ, ଆମେ ବି ମଣିଷ। ଆଉ ଏହି ମଣିଷଙ୍କ ମେଳରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଅସହାୟ ମଣିଷର ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଆସେ, ହୃଦୟ ଚହଳି ଯାଏ। ନଚାହିଁଲେ ବି ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସେ,..ଆହା।