ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୁଏ ସେଇଠି ସେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି

ନା ଜୀଅନ୍ତା ମଣିଷକୁ ଭୟ ନା ମଲା ମଣିଷକୁ, ଘର ପରିବାର ଛାଡି 30 ବର୍ଷ କଟିଲାଣି ମଶାଣିରେ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ନିକଟ ସାଇଗଡା ଗାଁର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ସାହୁ।