ମା’ ସାମ୍ନାରେ ପୁଅକୁ ମାରିଥିଲା ଆଉ ଏକ ପୁଅ

ଯେଉଁ ଜହ୍ଲାଦକୁ ପରିବାର ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ ଥିଲା ଘରର ପୁଅ। ସୁପାରୀ ଦେଇ ନିଜେ ଭାଇ ହିଁ କରାଇଥିଲା ଭାଇର ହତ୍ୟା। ମା’ ସାମ୍ନାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରୁଥିଲା ପୁଅ। ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ମା’ଠୁ ପୁଅକୁ ଛଡାଇ ନେଇଥିଲା ଆଉଗୋଟେ ପୁଅ ।