ପପୁର କଞ୍ଜୁସ୍‌ ଶ୍ୱଶୁର

ପପୁର ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘରରେ ତା’ର ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ଯୌତୁକରେ ଚେସ୍‌ ବୋର୍ଡ ଦେଲେ। ତା’ପରେ କ’ଣ ହେଲା ପଢ଼ନ୍ତୁ-

ପପୁ: ବାପା ଏଇ ଚେସ୍‌ ବୋର୍ଡ କ’ଣ ପାଇଁ ?

ଶ୍ୱଶୁର : ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ବାହାଘରରେ ମୋ ଝିଅକୁ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଓ ଚାକର-ବାକର ଦେବି। ଆଜି ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା।