ହୃଦୟ ଓ ହାର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ

ଶିକ୍ଷକ- ହୃଦୟ ଏବଂ ହାର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫରକ ଅଛି?

ପପୁ- ହଁ, ଅଛି।

ଶିକ୍ଷକ- କ’ଣ ସେଇଟା?

ପପୁ- ଯେଉଁଟା ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଧକ୍‌ଧକ୍‌ କରେ ସେଇଟା ହୃଦୟ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଧକ୍‌ଧକ୍‌ କରେ ସେଇଟା ହାର୍ଟ।