ମେରେ ଦେଶ୍‌ କୀ ଧରତୀ

ପତ୍ନୀ: ହେଇଟି ବାହାଘରର ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ବି ମୋତେ ସୁନା, ହୀରା ଓ ମୋତି ଭିତରୁ କୋଉଟା ଏଯାଏ ଗିଫ୍‌ଟ କରିନ।

ଏହା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ନିଅ ଧର କହି ତଳୁ ମାଟିରୁ ମୁଠେ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଆଣି ଧରେଇ ଦେଲେ।

ପତ୍ନୀ: ଏଗୁଡ଼ାକ କ’ଣ ଦଉଛ ମ?

ସ୍ୱାମୀ: ମୋବାଇଲ୍‌ଟାକୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ କାନରେ ଲଗେଇ ଦେଇ କହିଲେ ଶୁଣ। (ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା… ମେରେ ଦେଶ କୀ ଧରତୀ ସୋନା ଉଗ୍‌ଲେ… ଉଗ୍‌ଲେ ହୀରେ ମୋତି…ମେରେ ଦେଶ୍‌ କୀ ଧରତୀ…।)