ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଝିଅକୁ ବିବାହ

ପପୁ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଝିଅର ବାହାଘର ହେଉଥିଲା। ଝିଅ ବିଦା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବାପାମା’ ବହୁତ କାନ୍ଦୁ ଥିବା ପପୁ ଦେଖିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ପପୁ ଦେଖି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଝିଅର ବାପାଙ୍କ କାନରେ ଯାଇ କହିଲା, ଯଦି ଏତେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ତେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ? ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେଦିନ ପପୁକୁ ଏତେ ମାଡ଼ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦୁଛି।