ଗାଲୁଆ ପପୁ

ପପୁକୁ ଡାଇବେଟିସ୍‌। ହେଲେ ଜିଲାପି ଖାଇବାକୁ ତା’ର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ପ୍ରୀତିକୁ କହିଲେ ସେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ମନା କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରୀତିକୁ ନ ଜଣାଇ ସେ ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଜିଲାପି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲା। ତା’ ପରେ କଣ ହେଲା ପଢ଼ନ୍ତୁ-

ପପୁ : ଭାଇନା ଜିଲାପି ଦେବେ।

ଦୋକାନୀ : ହଁ ଦେଉଛି।

ପପୁ ଜିଲାପି ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଦୋକାନୀ ପଇସା ମାଗିଲେ।

ପଇସା ନ ଦେଇ ପପୁ କହିଲା-  ତୁମେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଜିଲାପି ତିଆରି କରୁଛ ?

ଦୋକାନୀ: ୩୦ ବର୍ଷ ହେଲାଣି

ପପୁ : ତୁମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି…

ଦୋକାନୀ: କାହିଁକି ?

ପପୁ: ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଜିଲାପି ତିଆରି କରୁଛ, ହେଲେ ବଙ୍କା ତେଢ଼ା ଜିଲାପି ଦେଉଛ। ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି…