ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ କରନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଛଳନା

ପ୍ରେମରେ ଛଳନା କରିବା ସମାଜରେ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ଓ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିବା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଲୋକେ ପ୍ରେମ … 0 2176

ଛିଙ୍କରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭ, ଅଶୁଭ

Sneezing
ଶରୀରରେ ଏମିତି ଅନେକ କ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯାହା କେତେବେଳେ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଛିଙ୍କ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ସ୍ଥାନ, … 0 1104

ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାର ୯ଟି ଟିପ୍ସ

weight
ଯଦି ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ବଢିଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତା’ହେଲେ ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜିଭକୁ ସଂଜତ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଉପବାସ … 0 1082